Denne bildekrusellen krever javaskript.

Disippel er et nettverk av unge voksne som vil utruste, utfordre og hjelpe hverandre til å leve som Jesu disipler i hverdagen.

Så enkelt og så utfordrende.

Mange av oss har tatt en Disippeltreningskole (DTS), i regi av Ungdom i Oppdrag, men felleskapene er åpne for alle som vil leve for og med Jesus.

Vi møtes til fellesskap, turer, undervisning og engasjerer oss så flere skal bli kjent med Jesus. Disippel er et tverrkirkelig arbeid, tilknyttet Ungdom i Oppdrag, og The Tribe. Les mer om vår visjon her.

Rent praksisk er vi organisert i Disippelgrupper rundt om i Norge og flere av oss er også med i Fokusgrupper.

 

Å være en disippel, hva er det?

En disippel er en som følger en rabbi, med det mål å ikke bare lære av, men bli som sin mester.

Jesus var anerkjent som rabbi blant sine samtidige. I likhet med andre rabbier valgte han ut noen disipler, som skulle vandre i hans fotspor, både i bokstavelig og overført betydning.

Vi ønsker å fortsette den vandringen i dag. Vi tror en moderne Jesu disippel er:

Kalt – ikke bare ansatt
Radikal – ikke politisk korrekt
Kreativ – ikke kritisk
I et fellesskap – ikke solo

Hvordan det kan se ut i praksis finner du enklest ut ved å besøke oss!

#disippel


 

fotspor