Disippelgrupper

Disippel-2
Disippelfelleskap er unge voksne som møtes med jevne mellomrom for å søke Gud og utforske hvordan man lever som disippel av Jesus i hverdagen.

Vi finnes ulike steder i Norge der vi jobber eller studerer (se under). Form og farge varierer fra sted til sted, men vi har noen fellesnevnere:

Fellesskap – vi deler ekte og ærlige liv
Vi møtes i et hjem hvor vi deler liv. Vi spiser sammen, ber for, oppmuntrer, og tjenestegjør for hverandre. Våre fellesskap er steder der du kan komme akkurat som du er. Vi søker et ekte, nært og Jesus-sentrert fellesskap.

Undervisning – hvordan leve modig og annerledes
Undervisningen Disippel tilbyr skal være grundig, relevant, utfordre, ta deg dypere, og lære deg hvordan du konkret kan følge Jesus 24/7 der du er.

Nettverk – koble deg på andre med samme lidenskap og retning
Gjennom vårt nettverk kan du treffe andre som tenker likt med deg. Det er stor styrke i å stå sammen med andre med like utfordringer. Disippel vil hjelpe deg å starte eller bli med i en fokusgruppe.

Engasjement – så flere får smake Jesus
Disippel gir deg muligheten til å slutte deg til eller starte prosjekter som møter behov i samfunnet. Vi drar jevnlig på outreach, noe som betyr mye for dem du treffer og mye for deg selv.

 

Hvor er det Disippelgrupper? Og hva kjennetegner gruppene?
Oslo
«Disippel Oslo er et fellesskap som ønsker å tilrettelegge for å leve som Jesu etterfølger der man er – i ærlighet, enhet og kjærlighet.»

Bergen
«Disippel Bergen er en gruppe for mennesker som ønsker å leve nær Gud og nær mennesker. Vi treffes en gang i måneden for å dele livet med Gud og hverandre.»

Trondheim
«Disippel Trondheim vil være en plass der vi inspirerer og utfordrer hverandre til å være Jesu disipler i studie- og arbeidsliv. Vi vil skape et fellesskap hvor man kan komme som man er og dele liv

Hamar
«Disippel Hamar er et fellesskap der vi gleder oss i å stå sammen, og brenner for å vise kjærlighet i praksis til de vi har rundt oss.»

Her har vi lyst til å starte opp:
• Stavanger
• Kristiansand
• Bodø
• Tromsø
• En by nær deg?

Vil du starte en Disippel-gruppe? Ta kontakt med oss så legger vi en slagplan!